Aanvraag

Iedereen kan een aanvraag doen voor een verblijf in het Hospice of voor Ondersteuning Thuis: de patiënt, de familie en bekenden van de familie, maar ook een huisarts, de thuiszorg en andere zorgverleners die menen dat de inzet van een vrijwilliger gewenst is. Via het telefoonnummer 0182 35 81 99 kunt u een aanvraag doen voor het hospice in Gouda. Voor een plekje in het hospice Waddinxveen belt u 0182 86 41 76. Als u Ondersteuning Thuis wenst, belt u met het nummer in Gouda 0182 35 81 99. 

 

Kennismakingsgesprek

De coördinator maakt met u een afspraak voor een kenningsmakingsgesprek, daar waar u op dat moment verblijft. Het kan dus zijn dat zij bij u in het ziekenhuis langs komt. Wij vinden het prettig als er familie of een andere bekende van u aanwezig kan zijn bij dit gesprek. De coördinator geeft veel informatie over onze mogelijkheden en zij maakt samen met u verdere afspraken.

Coördinator aan de telefoon

 

Joop, zorgvrijwilliger ondersteuning thuis

"Laatst zei hij tegen me: Zo Jopie, ben je er weer? Met een grote grijns. Dan weet ik dat hij me graag ziet komen. Dat vind ik wel fijn."

Wachtlijst

Voor een verblijf in het hospice dient u rekening te houden met een mogelijke wachtlijst als alle kamers bezet zijn. Indien er een kamer vrij is, is de komst naar het hospice snel geregeld, indien noodzakelijk dezelfde dag als het kenningsmakingsgesprek. Op de homepage kunt u zien hoeveel kamers er beschikbaar zijn in Gouda of Waddinxveen.

 

Kosten

Het subsidiebedrag dat we krijgen van het VWS is niet toereikend om alle kosten te kunnen betalen. Voor een verblijf in het hospice vragen wij een eigen bijdrage (de meeste aanvullende zorgverzekeringen vergoeden dit bedrag). Indien mogelijk en met uw toestemming declareren wij de kosten van het verblijf in het hospice bij uw zorgverzekeraar.

Voor de ondersteuning thuis wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Wij maken u attent op de mogelijkheid om dit wel te doen in de vorm van een gift. Het rekeningnummer is NL 73 RABO 036 24 01 993 t.n.v. Vrienden van Hospice Midden-Holland Gouda.