Ondersteuning mantelzorg

Onderzoek en signalen uit het veld leren ons dat mantelzorgers van mensen in de laatste levensfase een kwetsbare en vaak overbelaste groep vormen. Ze zijn in een veelal emotionele periode terecht gekomen, waarin ze geconfronteerd worden met het naderende levenseinde van een dierbare en de daarmee samenhangende zorg(en) en emoties.

 

Wij werken samen met de stichting Boek en Troost die activiteiten organiseert voor nabestaanden. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Boek en Troost.