Over ons

Missie

Aan een ieder voor wie sterven dichtbij is en diens naasten bieden opgeleide vrijwilligers, (daar waar nodig en gewenst) tijd, aandacht en ondersteuning om zo lang mogelijk jezelf te zijn. De ondersteuning wordt afgestemd op de persoonlijke wensen, behoeften, levensstijl en levensbeschouwelijke/religieuze overtuiging.

Marianne Boone:

"We proberen een huis te zijn waar het leven centraal staat."

Visie

Met goed opgeleide vrijwilligers, onder leiding van coördinatoren, werken wij samen met de mantelzorgers, aan een zo rustig en draaglijk mogelijk leven voor wie sterven nabij is. Bij de mensen thuis stemmen de vrijwilligers de ondersteuning af op de behoeften en wensen van mantelzorgers. In de hospices streven we naar een huiselijke en informele sfeer waarin mensen, met behoud van eigen regie, zich thuis kunnen voelen. Een goede samenwerking en afstemming met medische- en verpleegkundige zorgverleners is een randvoorwaarde voor het bieden van goede zorg.

 

Wij respecteren ieders normen, waarden en levensstijl en wij handelen naar de wensen van anderen. Alle medewerkers die op enigerlei wijze verbonden zijn aan de organisatie hechten belang aan deze kernwaarden. Zij verbinden zich aan deze kernwaarden.