Vrijwilligers

Vrijwilligersraad

Wij vinden het belangrijk dat de belangen van onze vrijwilligers worden behartigd en dat zij een spreekbuis hebben naast de coördinator die altijd het eerste aanspreekpunt is.

 

Onze Vrijwilligersraad (VR) telt de volgende leden:

 

Marijke Wink voorzitter
Ruth Zandijk algemeen lid
Corrie Blanksma algemeen lid
Minke van Noord notulen

De Vrijwilligersraad vergadert vijf à zes maal per jaar met vaste agendapunten. De directeur vertegenwoordigt de organisatie en zij is gesprekspartner. Eénmaal per jaar vergadert de Vrijwilligersraad met de voorzitter van het bestuur.

 

De Vrijwilligersraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de vrijwilligers. Zij vertegenwoordigt de vrijwilligers in het beleids- en besluitvormingsproces van de organisatie daar waar het vrijwilligerswerk betreft. Het kan hierbij gaan om zaken van zowel inhoudelijke als praktische aard.