Het kenniscentrum bundelt alle expertise die de Stichting heeft opgebouwd en is toegankelijk voor mantelzorgers, zorgprofessionals en professionele vrijwilligers. Het heeft drie pijlers: