Over ons

De Verschilmakers

In het voorjaar van 2021 kwam het Oranje Fonds met de volgende uitnodiging:

 

“Vrijwilligerswerk onder jongeren stimuleren? Dat doen wij in het programma ‘De Verschilmakers’. We bieden 25 organisaties, die hun huidige vrijwilligersbestand willen verjongen, drie jaar lang intensieve ondersteuning en begeleiding. Zodat zij nog meer en beter in staat zijn jonge vrijwilligers aan zich te binden. Zo creëren we nieuwe generaties vrijwilligers en sociaal initiatiefnemers. Echte verschilmakers. Jong, sociaal en oranje.”

 

Selectieronde

Marianne Boone, directeur Steun• Midden Holland, is direct ingegaan op deze uitnodiging. Ze was één van de achtentachtig aanmeldingen en kwam door de eerste selectieronde. Na een bevlogen pitch, gehouden bij het Oranje Fonds in Utrecht door Sabine Klootwijk (coördinator van het hospice in Waddinxveen) en Trudi Belgraver (vrijwilliger en vicevoorzitter van de vrijwilligersraad), mag Steun• Midden Holland zich tot de gelukkige 25 deelnemende organisaties rekenen. Het project loopt van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2024.

 

Start programma 'De verschilmakers'

Op 1 oktober 2020 zijn de 25 projectleiders gestart met een tweedaagse in Driebergen. Het Oranje Fonds liet hen kennismaken met alle betrokken partijen: bestuur en medewerkers van het Oranje Fonds, directie en medewerkers MDT (Maatschappelijke Dienst Tijd) Nederland dat betrokken is geweest bij het ontstaan van het project; het jongerenpanel van MDT dat als doelgroep verwoordt wat we kunnen verwachten van jongeren in MDT-trajecten; het NOV en het NJR.

 

Hoge kwaliteitseisen

Het Oranje Fonds stelt als initiatiefnemer en volledig financier van het project ‘De Verschilmakers’ hoge eisen aan de kwaliteit van het project en de uitvoering daarvan. Zij biedt een rijk gevarieerd aanbod aan coaching op maat, drie-maandelijkse werksessies, workshops en cursussen passend bij de fase waarin het project zich bevindt. Daarnaast ontstaat er een actieve uitwisseling tussen de 25 projectleiders onderling. Kortom: een scala aan mogelijkheden om juist dàt op te pikken waarmee de projectleider maatwerk kan maken voor de eigen organisatie. Alles om die jonge vrijwilliger te werven, te betrekken en te behouden.

 

Profiteren

Gaandeweg de looptijd van het project is het de bedoeling dat iedere deelnemende organisatie een vijftal vrijwilligersorganisaties uitkiest en hen de mogelijkheid biedt om mee te profiteren van de opgedane kennis en ervaring van het Oranje Fonds. Steun• Midden Holland heeft deze vraag uitgezet bij de leden van VPTZ Nederland

 

Projectleider

Voor Steun• Midden Holland is Trudi Belgraver aangesteld als projectleider voor ‘De Verschilmakers’, voor 1 dag per week gedurende de looptijd van het project. Zij zal naast het leiden van het project, de contacten met het Oranje Fonds en alle externe partijen, alsmede de interne en externe communicatie over het project verzorgen. Voor vragen is zij op donderdag te bereiken op: 06-27248935 of per mail op projectleider@steunpuntmh.nl

 

pasfoto van Trudi Belgraver

Trudi Belgraver

projectleider 'De Verschilmakers'

 

projectleider@steunpuntmh.nl

 

06-27248935

 

Trudi schrijft een blog waarin ze vertelt over haar plannen en contacten.

Lees Blog