Over ons

Steun Midden-Holland biedt hulp aan terminaal zieke mensen en hun naasten zowel thuis als in de hospices. Dit doen we in de thuissituatie en dan maakt het niet uit of de terminaal zieke thuis woont of bijvoorbeeld in een wooncentrum. Als het thuis niet meer lukt, dan kunnen mensen ook terecht in het hospice in Gouda of in het hospice in Waddinxveen. Vrijwilligers bieden tijd, aandacht en ondersteuning daar waar nodig en gewenst.


Onze organisatie is lid van het netwerk palliatieve zorg Midden Holland en is mede verantwoordelijk voor de adequate uitvoering van de regionale visie met betrekking tot palliatieve zorg in de regio Midden Holland.

 

Kernwaarden:

  1. De menselijke maat: houding, gedrag en bejegening is afgestemd op de wensen en behoeften voor wie sterven dichtbij is en hun mantelzorgers
  2. Een professionele samenwerking met zorgverleners en stakeholders (verwijzers, gemeenten, welzijnsorgansiaties, donateurs, sponsors, bewoners/aanvragers THUIS, mantelzorgers en vrijwilligers).

Klachtenreglement

In onze zorg aan mensen in de laatste fase van het leven streven wij naar uiterste zorgvuldigheid. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze zorg en/of dienstverlening. Aarzel dan niet om uw ideeën over mogelijke verbeteringen met ons te delen. Indien u dit lastig vindt, kunt  u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon. Uw vragen, suggesties en ook uw klachten nemen wij serieus en dat stelt ons in staat onze zorg te verbeteren. Meer informatie vindt u in het uitgebreide klachtenreglement.

Privacy Reglement

Steunpunt Midden-Holland hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar cliënten, vrijwilligers, personeel en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd in lijn met de relevante wetgeving in het kader van de bescherming van persoonsgegevens.

In ons Privacy Reglement kunt u hier alles over lezen.