Vrijwilligers

"Onze vrijwilligers geven mensen in de terminale fase van hun leven de rust om zich daaraan over te geven. Zij doen dat met liefde, zijn zorgzaam en betrokken. Die enorme passie en inzet karakteriseert onze organisatie. Daar ben ik oneindig trots op!" zegt Marianne Boone, directeur van Steunpunt Midden Holland. "Zonder vrijwilligers hebben we geen organisatie. Daarom koesteren we onze vrijwilligers."

Tijd, aandacht en steun

De belangrijkste taak van de vrijwilliger is 'Er Zijn' voor de ander en het sleutelwoord daarbij is aandacht. De vrijwilliger biedt zorg aanvullend op de mantelzorg en verricht geen verpleegkundige handelingen. We verwachten van onze vrijwilligers dat zij:

 

 • evenwichtig in het leven staan en kunnen omgaan met verdriet, de pijn en het lijden van anderen
 • in staat zijn tot een bescheiden opstelling en ruimte laten voor anderen
 • kunnen luisteren naar anderen en eigen normen en waarden niet voorop stellen
 • tactvol een eigen positie kiezen in het stervensproces van anderen
 • zich houden aan eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • minimaal twee dagdelen per week beschikbaar kunnen zijn

 

 

Introductiecursus

Vrijwilligers volgen een introductiecursus van twee dagen en daarna volgt een inwerkperiode. Na deze periode volgt een gesprek met de coördinator om vast te stellen of je verder gaat. Zo ja, dan teken je de vrijwilligersovereenkomst en kun je aan de slag bij ons. Zo nee, dan zijn daar redenen voor die jij en de coördinator samen bespreken.

Vrijwilliger Marijke:

"Je komt niet in dit werk terecht als je nog nooit wat meegemaakt hebt."

Wat bieden wij?

 • bijzonder vrijwilligerswerk in een liefdevolle omgeving
 • jaarlijks voortgangsgesprek met de coördinator
 • themabijeenkomsten en intervisie
 • deelname aan de landelijke VPTZ-trainingen
 • een zomerborrel in juni en een kerstdiner in december
 • de gemeente Gouda organiseert jaarlijks een vrijwilligersbrunch waarvoor wij tien vrijwilligers mogen aanmelden
 • een vergoeding voor gemaakte kosten/reiskosten
 • vrijwilligersverzekering

Belangstelling gewekt?

Heb je belangstelling voor het doen van vrijwilligerswerk bij ons? Meld je aan via het Open Huis of neem contact met Annette via telefoonnummer 0182 35 81 99. Je bent van harte welkom!

 

Je kunt ook een e-mail sturen naar teamondersteuner@steunpuntmh.nl.