Uw patiënt wil thuis sterven maar het sociale netwerk is niet toereikend. Als professionele zorgverlener kunt u dan, binnen het huidige zorgstelsel, nog weinig voor hem betekenen. Hoe laat u uw patiënt toch met een gerust gevoel achter?

 

De VPTZ-vrijwilliger

Ruim 40 vrijwilligers ondersteunen thuis de mantelzorger en het sociale netwerk rondom de terminale mens. De vrijwilligers ondersteunen de mantelzorger en doen eenvoudige verzorgingstaken. Zij hebben een gecertificeerde VPTZ-opleiding gevolgd en weten in te spelen op de wensen van hun cliënten. Vrijwilligers zijn 7 dagen per week beschikbaar.

 

Wij streven naar een goede en open werkrelatie met doorverwijzers. Graag komen we in contact met u: de huisarts, de transferverpleegkundige en (thuis)-zorgverleners om onze dienstverlening te optimaliseren en af te stemmen op uw praktijk.

Via het directe e-mail adres kunt u collegiaal overleg onderhouden met een coördinator.

Verwijs in een vroeg stadium door!

Verwijs uw patiënt in een zo vroeg mogelijk stadium door naar Steunpunt Midden-Holland. Of bel zelf met een van onze coördinatoren via 0182 - 35 81 99 (hospice Gouda) of 0182-864176 (hospice Waddinxveen). Zij zijn binnen 24 uur bij uw patiënt voor een intake-gesprek.

 

Als er thuis geen mogelijkheden zijn

Dan kan uw patiënt voor een van de acht kamers in de hospices in Gouda of Waddinxveen aangemeld worden. Wij zijn altijd bereikbaar!

Hospice Gouda:

 

Hospice Waddinxveen:

  • 0182 - 864176

ook buiten kantoortijden en in het weekend!

Extra snelle inzet

Als hulp niet kan wachten, zetten wij vandaag al een vrijwilliger in! Bel 0182 - 35 81 99 en wij zijn er zó.