Over ons

Financiën

Wij zijn een non-profit organisatie en dat betekent dat wij werken zonder winstoogmerk. Wij ontvangen jaarlijks een subsidiebedrag van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (zie subsidieregeling palliatieve zorg via www.overheid.nl). Dit bedrag wordt vastgesteld op basis van het aantal geholpen mensen zowel landelijk niveau als per organisatie. Dit betekent dat de hoogte van het bedrag elk jaar anders kan zijn en dus onzeker is.

 

Giften

Wij zijn afhankelijk van giften en schenkingen en de goodwill van de samenleving (bedrijven en sponsoring). Naast onze donateurs, die elk jaar een vast bedrag overmaken aan ons, zijn we ook bijzonder blij met de giften die nabestaanden van de overleden mensen aan ons overmaken. Zij doen dit als blijk van tevredenheid over de manier waarop wij hen hebben bijgestaan in de moeilijke periode van afscheid nemen van hun dierbare.

Het rekeningnummer is NL 73 RABO 036 24 01 993 t.n.v. Vrienden van Hospice Midden-Holland Gouda

 

Wat doen wij zelf?

Het subsidiebedrag van VWS is niet toereikend om alle kosten te kunnen betalen. Voor een verblijf in het hospice vragen wij een eigen bijdrage (de meeste aanvullende zorgverzekeringen vergoeden dit bedrag). Indien mogelijk en met uw toestemming declaren wij de kosten van het verblijf in het hospice bij uw zorgverzekeraar.

Voor de zorg in de thuissituatie wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Wij maken u attent op de mogelijkheid om dit wel te doen in de vorm van een gift. Het rekeningnummer wordt hierboven genoemd.

 

Eigen producten

U kunt bij ons producten kopen waarvan de opbrengst (deels) ten goede komt aan de organisatie:

  • Het boekje 'Haring bij het ontbijt'. Carolien Kooi en Jolanda Breedijk vertellen over hun ervaringen in respectievelijk

  de thuiszorg als het hospice.

  • Ansichtkaarten met envelop € 2,- per stuk waarvan de helft van de opbrengst voor de vrijwilliger is die de kaart heeft gemaakt.

 

De producten zijn te koop tijdens het Open Huis, tijdens presentaties, in het hospice en telefonisch te bestellen op 0182 358199.

ANBI

Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-Holland is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI). Voor wie geld wil nalaten of schenken, is het belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI's verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Hieronder vindt u onze gegevens:

 

Naam:

Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-Holland

Fiscaal nummer:

80.94.73.380

 

Contactgegevens: 

Ridder van Catsweg 67

2803 NA Gouda

0182-358199

www.steunpuntmh.nl