Ondersteuning thuis

Het overgrote deel van de mensen zou, als de tijd komt, graag thuis in de eigen vertrouwde omgeving willen sterven. Gelukkig is dit met hulp van familie en vrienden (mantelzorgers) vaak mogelijk. Wat veel mensen niet weten is dat deze mantelzorgers ondersteund kunnen worden door goed opgeleide VPTZ-vrijwilligers.

 

Steunpunt Midden-Holland heeft vrijwilligers klaarstaan die bij de mensen thuis ondersteuning geven. De ondersteuning omvat eenvoudige lichamelijke verzorging en bijvoorbeeld verplaatsing van de ene plek naar de andere plek. Dit alles met tijd en aandacht. De ondersteuning wordt afgestemd op de wensen en behoeften van degene die zorg nodig heeft en diens omgeving. Terwijl een vrijwilliger aanwezig is, kunnen familie en vrienden de nodige rust nemen.

de heer Bos uit Lekkerkerk:

"Dat hospice is veel te ver weg. Dan komen mijn maatjes niet meer. Ik ben zo blij dat ze bij me thuis komen."

Voor iedereen

  •     die in Midden-Holland woont
  •     met een levensverwachting van drie maanden of korter
  •     ongeacht levensovertuiging en nationaliteit

De vrijwilliger

  •    is erin getraind zich aan uw wensen en leven aan te passen;
  •    zit bij de cliënt als u werkt, een boodschapje wilt doen of slaapt;
  •    neemt eenvoudige verzorgingstaken van u over.

Beschikbaarheid vrijwilliger:

  •     7 dagen per week
  •     in overleg 3 à 4 uur per dag

 

Als er veel hulp nodig is, worden meerdere vrijwilligers ingezet. Wij starten een inzet met twee dagdelen per week en indien gewenst wordt het aantal uren aangepast.

Wie kan een aanvraag doen?

Iedereen kan een aanvraag doen: de patiënt, de familie en bekenden van de familie, maar ook een huisarts, de thuiszorgmedewerker en andere zorgverleners die menen dat de ondersteuning van een vrijwilliger gewenst is.

Oranje tulpen

Ondersteuning Thuis is zo geregeld

U belt ons op 0182 – 35 81 99, ook buiten kantoortijden
De coördinator komt binnen 24 uur bij u langs voor een kennismakingsgesprek
Onze informatiepunten in Midden-Holland