Over ons

Bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het beleid van de stichting op hoofdlijnen, zorgt dat beleid wordt uitgevoerd en houdt toezicht op die uitvoering. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur.

 

Het bestuur telt zes leden met ieder een eigen aandachtsgebied. Het bestuur functioneert op afstand in nauwe samenwerking met de directeur en vergadert vier keer per jaar. Eénmaal per jaar vergadert de voorzitter van het bestuur met de Vrijwilligersraad.

pasfoto van Jaap Warners

Jaap Warners

Voorzitter

pasfoto van Dies Teunissen

Dies Teunissen

algemeen lid

pasfoto van Arie Plug

Arie Plug

penningmeester

pasfoto van Hans van Groningen

Hans van Groningen

algemeen lid

lid van het bestuur Vrienden Van

pasfoto van Einte Eisinga

Einte Elsinga

algemeen lid

pasfoto van Leo van der Meulen

Leo van der Meulen

voorzitter stichting Vrienden van hospice Waddinxveen

pasfoto van Gerdienka Bruijnis

Gerdienka Bruijnis

notulist