Over ons

Bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het beleid van de stichting op hoofdlijnen, zorgt dat beleid wordt uitgevoerd en houdt toezicht op die uitvoering. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur.

 

Het bestuur telt zes leden met ieder een eigen aandachtsgebied. Het bestuur functioneert op afstand in nauwe samenwerking met de directeur en vergadert vier keer per jaar. Eénmaal per jaar vergadert de voorzitter van het bestuur met de Vrijwilligersraad.

pasfoto van Jaap Warners

dhr. Jaap Warners

Voorzitter

Vacature

algemeen lid

pasfoto van Dies Teunissen

dhr. Dies Teunissen

algemeen lid

pasfoto van Arie Plug

dhr. Arie Plug

penningmeester

pasfoto van Hans van Groningen

dhr. Hans van Groningen

algemeen lid

lid van het bestuur Vrienden Van

pasfoto van Einte Eisinga

dhr. Einte Elsinga

algemeen lid