Manifest vrijwillige zorg

woensdag - 11 juli 2018

Met veel media-aandacht is op 21 juni het manifest Vrijwillige zorg, hulp en ondersteuning: een onmisbaar kapitaal aangeboden aan Jan van Zanen, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

 

In dit manifest vragen Vereniging NOV en zestien vrijwilligersorganisaties, waaronder VPTZ Nederland, de overheid en de beroepsmatige zorg om anders te gaan denken over vrijwilligers in de zorg. Zo moeten vrijwilligers niet gezien worden als gratis extra handjes, maar als een essentiële aanvulling op het zorgaanbod. Ook willen de organisaties betrokken worden bij het maken van beleid en plannen, om zo de verschillende vormen van hulp beter op elkaar te laten aansluiten. Budgetten zijn nodig om scholing en ondersteuning aan vrijwilligers te bieden, zodat de mensen die het nodig hebben zo goed mogelijk kunnen worden geholpen.

 

Lees het manifest