Samen van betekenis in de laatste levenfase

woensdag - 13 februari 2019

VPTZ Nederland (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland) heeft een film uitgebracht, waarmee ons werk op een heldere manier uiteen gezet wordt.

 

Tijdens dialoogbijeenkomsten spraken verpleegkundigen en vrijwilligers met elkaar. Over samenwerking in hospices, zorginstellingen en bij mensen thuis. En de waarde daarvan voor de cliënt én de mantelzorger. Over het luisteren en het bieden van aandacht. Over het echt van betekenis zijn voor iemand in de laatste periode van zijn leven.

 

 

Bekijk het filmpje