Ook minister De Jonge ziet het belang van de samenwerking tussen beroepskrachten en VPTZ-vrijwilligers.

maandag - 18 februari 2019

'Ook minister De Jonge ziet het belang van de samenwerking tussen beroepskrachten en VPTZ-vrijwilligers', tweet VPTZ Nederland op 16 februari 2019. 

 

Minister de Jonge, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, beantwoordt de vragen over het bericht dat wanneer een terminale cliënt slaapt of gesedeerd is, de uren niet worden vergoed door Zilveren Kruis, waardoor waken bij iemand die dood gaat niet kan. 

 

 

Kamerlid Agema (PVV) vraagt of het tweetbericht dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis de uren niet vergoed als een stervende slaapt of gesedeerd is, waardoor waken bij iemand die doodgaat niet meer kan, klopt? Ze vraagt ook hoe de minister ervoor gaat zorgen dat deze misstand onmiddellijk stopt.

 

Minister de Jonge antwoordt dat het tweetbericht niet klopt.

Hij schrijft: "Ja, ik herinner mij deze vraag en betreffend bericht. Het tweetbericht klopt niet. Waken dient vergoed te worden uit de Zorgverzekeringswet mits de wijkverpleegkundige het waken indiceert vanuit een verpleegkundige of verzorgende noodzaak en dat heeft onderbouwd in het zorgplan. De momenten waarop de cliënt rust of slaapt en zorgverleners enkel aanwezig zijn zonder verpleegkundige of verzorgende noodzaak, kunnen niet worden geïndiceerd.

 

Cruciaal is dus de professionele autonomie en kennis en kunde van de wijkverpleegkundige, die indiceert (op basis van het normenkader indicatiestelling V&VN). Indien een wijkverpleegkundige om voorgenoemde redenen het waken niet indiceert, is het nog steeds mogelijk dat er bij de cliënt gewaakt wordt. Vanuit het grote netwerk van gespecialiseerde vrijwilligers; Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, kunnen de mantelzorgers ondersteund worden bij het waken van de cliënt. Ik ondersteun de inzet van deze vrijwilligers vanuit de Regeling palliatieve terminale zorg."

 

Lees hier de kamerbrief