Steunpunt Midden Holland is nieuwe naam

vrijdag - 22 februari 2019

In opdracht van de directie van de stichting hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Midden-Holland ontwierp Dick Hoogendoorn BNO een nieuw logo met een nieuwe organisatienaam.

 

Tot nu toe werden diverse namen gebruikt, want een vaste roepnaam in de dagelijkse communicatie was er niet.

 

Geschiedenis

De stichting hospice Midden Holland is in 2002 opgericht, en heeft een Bijna-Thuis-hospice gerealiseerd aan de Ridder van Catsweg 67 in Gouda. Er zijn vier kamers voor mensen met een korte levensverwachting die niet thuis kunnen blijven voor het levenseinde. In 2006 fuseert zij met de stichting christelijke terminale thuiszorg Midden Holland en wijzigt de statutaire naam, tevens roepnaam. In 2010 is de Informele Zorg VPTZ van Vierstroom overgenomen en in 2017 heeft zij de deuren geopend van een Bijna-Thuis-hospice aan de Florijnlaan 100 in Waddinxveen.

 

Nu

De organisatie heeft vijf beroepskrachten en bijna 200 vrijwilligers die met hart en ziel zorgen voor hun medemens in de laatste levensfase, THUIS, in wooncentra en in de Bijna-Thuis-hospices.

 

Nieuw logo en nieuw organisatienaam

Het logo verbeeldt de ‘weg van het leven’, maar ook een dak en de grote punt achter STEUN geeft in essentie aan waar het om gaat: het einde.

 

Het logo en de nieuwe naam worden vanaf nu gebruikt in alle PR-uitingen zoals drukwerk, de website www.steunpuntmh.nl en de e-mailadressen.

 

De statutaire naam stichting hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Midden Holland verdwijnt niet; de naam Steun. als sterven nabij is, is als handelsnaam toegevoegd bij de KvK.