Koningin Máxima aanwezig bij VPTZ-congres

woensdag - 18 september 2019

Hare Majesteit Koningin Máxima woont woensdag 9 oktober in de Flint in Amersfoort een deel bij van het VPTZ-congres ‘Samen van betekenis – Jij maakt het verschil!’.

 

Het congres is bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan over de palliatieve terminale zorg, welke betekenis ‘Er zijn’ door vrijwilligers heeft voor de cliënt en de betrokken familieleden, wat écht van betekenis is in de laatste levensfase en hoe ervoor gezorgd kan worden dat dit in toekomst mogelijk blijft.

 

Koningin Máxima woont een lezing bij en is aanwezig bij de uitreiking van de ‘Prijs de Vrijwilliger’-award aan één van de drie genomineerde VPTZ. Deze prijs wordt uitgereikt door Fleur Imming (directeur van VPTZ Nederland) en staat symbool voor al het goede werk dat door de ruim 12.000 vrijwilligers wordt gedaan: ‘Er zijn’ voor een ander in de laatste levensfase en diens naasten. Of dit nu bij mensen thuis is, in een hospice of een zorginstelling.

 

Koningin Máxima spreekt aansluitend, met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met de prijswinnaars en genomineerden. Daarnaast vertellen vrijwilligers over wat zij kunnen betekenen voor de cliënt en betrokken familieleden, maar ook wat het werk voor hen betekent.

 

Het congres bestaat uit verschillende lezingen over de palliatieve zorg, de waarde van de vrijwilligers en hoe vrijwilligers de kwaliteit van de palliatieve terminale zorg verhogen. Sander de Hosson (longarts Wilhelmina Ziekenhuis Assen) en Steven Vanderstichelen (onderzoeker VUB en Gent University) diepen deze onderwerpen uit.

 

In een paneldiscussie gaan minister Hugo de Jonge, Steven Vanderstichelen, bestuursvoorzitter van VPTZ Nederland Ageeth Ouwehand en directeur van het NOV Joost van Alkemade met elkaar in gesprek over de toekomst van de palliatieve zorg: Hoe zorgen we dat de palliatieve zorg een optimale samenwerking is tussen beroepsmatige zorg, vrijwilligers en mantelzorgers? Hoe houden we dat in de toekomst vol? Hoe voorkomen we dat grenzen van vrijwilligers worden bereikt of zelfs worden overschreden?

 

Bericht overgenomen van vptz.nl

Beeld: ® RVD - Frank van Beek