Belangrijke rol vrijwilliger rondom laatste levensfase

maandag - 28 september 2020

Goede zorg in de laatste levensfase vraagt om een goed samenspel tussen cliënt, mantelzorgers, vrijwilligers en beroepsmatige zorg.

De vrijwilligers van VPTZ Nederland (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland) staan mensen in de laatste fase van hun leven en hun naasten bij door er te zijn. De vrijwilligers leveren op heel verschillende manieren een bijdrage aan de zorg, van een praatje maken tot waken aan het bed. “Je maakt het verschil in de meest kwetsbare fase van het leven, onderweg naar de dood. Met alle dillema’s, liefde, verdriet en rouw.” vertelt VPTZ-bestuursvoorzitter Karin Lieber.

 

Menswaardig sterven

Karin Lieber is nog maar kort voorzitter van VPTZ Nederland. “Ik beschouw het als een voorrecht dat ik mij als vrijwilliger kan inspannen voor een goede terminale palliatieve zorg in Nederland,” vertelt ze. “De vereniging staat voor menswaardig leven en sterven. Iedereen krijgt met de dood en de ingewikkeldheid rond het stervensproces te maken.”

Lieber heeft 35 jaar ervaring in de palliatieve zorg. “Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Ze investeren vrijwillig in liefdevolle zorg en zijn met compassie verbonden met degene die gaat sterven. Dat vertegenwoordigt een enorm maatschappelijk belang.”

 

Ontlasten mantelzorger

De VPTZ Academie leidt vrijwilligers op om waardig sterven op de plek van voorkeur mogelijk te maken. Ze worden onder andere voorbereid op de emotionele kant van het werk, vertelt Lieber. “Het vraagt iets van je als vrijwilliger en de wijze waarop je zelf in het leven staat. Het confronteert je met je eigen kwetsbaarheid.”

Het verzorgen van een geliefde in de laatste levensperiode is zwaar, ook al zijn de huisarts, wijkverpleging en thuiszorg hierbij betrokken. De VPTZ-vrijwilligers vormen een essentiële aanvulling op de professionele zorgprofessional en bieden een toegevoegde waarde in de driehoek mantelzorger, vrijwilliger en zorgprofessional. “Je maak het werk van de beroepskracht makkelijker en ontlast de mantelzorger.” Als het te zwaar wordt, of beter nog: voor het te zwaar wordt, kunnen de opgeleide VPTZ-vrijwilligers tijd, aandacht en ondersteuning bieden.”

 

Vind vrijwilligers in uw buurt

In Nederland zijn ruim 200 VPTZ-organisaties actief. Ga naar de website van VPTZ en kijk welke organisatie bij u in de buurt zit.

 

Samenspel in zorg

Bij de organisaties die bij VPTZ Nederland zijn aangesloten, zijn ruim 12.000 opgeleide vrijwilligers actief die kunnen ondersteunen met deze intensieve zorg in de laatste levensfase. Dit kan thuis, in het hospice of in een zorginstelling.

“Wij konden de zorg als familie niet meer aan. Toen we belden, bood VPTZ binnen 24 uur hulp. Je kon merken dat de vrijwilligers goed opgeleid waren met de laatste levensfase en alles wat daarbij hoort. Dat gaf ons rust. We konden op ze bouwen en als het nodig was, zocht de coördinator contact met de beroepsmatige zorg. De vrijwilligers gaven ons een steun in de rug om mijn vrouw zo te laten sterven zoals dat is gebeurd.”

Uit: BIJBLIJVEN, het bijscholingsblad voor huisartsen

 

Bericht overgenomen via Topic Nederland