Afsluiting bijzonder jaar

donderdag - 24 december 2020

Nieuwsbericht van Steun• Midden Holland

Beste lezer,

 

over een week sluiten we een bijzonder jaar af; een jaar waarin het coronavirus/Covid-19 ons leven heeft beheerst. En weer leven we in een gedeeltelijke lock down met alle gevolgen van dien. We zien en spreken elkaar te weinig, afstand houden is de norm geworden. Het is schrijnend, kil en koud, maar het is niet anders.

 

Juist bij zorg voor mensen in hun laatste levensfase hoort omarmen, de hand vasthouden, een schouderklop, medeleven tonen en mensen geruststellen. Maar dichtbij komen was en is voorlopig precies dat wat niet mag. Met elkaar hebben we ons er doorheen gewerkt. Inmiddels wordt er volop gezoomd met de vrijwilligers. Ook het bestuur heeft gezoomd, zie foto hieronder. Online ontmoeten is nu de norm. Even wennen, dat wel. Maar mensen zijn veerkrachtig. We passen ons aan, zeker als het onze gezondheid betreft.

 

Een aantal vrijwilligers is helaas mede door Covid-19 dit jaar gestopt, sommigen na 15 jaar vrijwilliger te zijn geweest. Een verstandige keuze, maar ook met pijn in hun hart.

 

In 2020 hebben we afscheid genomen van Marry Lansink. Via een livestream konden ook wij haar afscheid bijwonen. Zij was maar liefst 16 jaar vrijwilligster en verbonden aan het bijna-thuis-hospice in Gouda; altijd behulpzaam en beschikbaar!

 

Vanaf 5 mei werd het bijna-thuis-hospice in Waddinxveen, na intensieve voorbereiding, ingericht voor mensen in de laatste levensfase met Covid-19. Dit was op verzoek van Veiligheidsregio Midden Holland, om voor voldoende capaciteit te zorgen in Midden Holland. Ieder van ons moest nadenken over de veranderingen. Willen we mee? Kunnen we mee? En hoe dan? Samen met 16 vrijwilligers stonden de coördinatoren en het team van Zorgpartners klaar voor ontvangst voor deze kwetsbare en ernstig zieke mensen. Na enkele weken bleek onze capaciteit niet meer nodig en ging de deur weer open voor mensen voor wie sterven nabij is, zonder Covid-19.

 

We maakten een videoboodschap voor onze vrijwilligers. Overleg en vergaderingen gaan inmiddels online. En voorzichtig kijken we samen weer vooruit naar 2021.

 

Namens ons allen wil ik iedereen die betrokken is bij Steun• Midden Holland bedanken voor de fijne samenwerking die we graag volgend jaar voortzetten.

 

Marianne Boone

Directeur Steun• Midden Holland

 

Zoomend

Even wennen, maar het werkt (steeds beter)! 

Het bestuur is aan het Zooomen

Een vergaderend bestuur met Gerdienka, Arie, Leo, Dies, Einte, Marianne, Jaap en Hans voor Steun• Midden Holland [16 nov. 2020] [foto: Arie Plug]

 

2021: Nationaal Jaar van Vrijwillige Inzet

Jaar van de Vrijwilligers

Op 4 december heeft Koningin Máxima het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet officieel geopend tijdens de talkshow Mensen maken Nederland. Kijk de show hier terug (49 min.) en hoor verschillende perspectieven op het vrijwilligerswerk. Wij doen ook mee!