Tweede Kamerlid Bikker bezoekt hospice in Gouda

vrijdag - 21 januari 2022

Op de foto van links naar rechts: Rosa Draaisma (VPTZ Nederland), Marianne Boone (directeur Steun Midden Holland), Mirjam Bikker en Sabine Klootwijk (Steun Midden Holland/Waddinxveen)

 

Tweede Kamerlid Mirjam Bikker bezocht vrijdag 21 januari 2022 Steun Midden Holland, dat met vrijwilligers ondersteuning biedt in de laatste levensfase. Steun Midden Holland heeft twee bijna-thuis-huizen: in Gouda en Waddinxveen. Een bijna-thuis-huis is een kleinschalig hospice dat grotendeels gerund wordt door vrijwilligers. Mirjam Bikker sprak haar grote waardering uit voor de inzet van vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg. In Nederland bieden ruim 12.000 vrijwilligers ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase:, thuis, in hospices en in zorginstellingen.

 

Steun Midden Holland vertelde het Kamerlid over de unieke bijdrage die vrijwilligers leveren. Zonder de inzet van vrijwilligers kan een hospice niet bestaan. Zij verzorgen de gasten, bieden een luisterend oor, koken en maken de tuin op orde en bieden complementaire zorg. Vrijwilligers passen zich aan de wensen en behoeften van de gast, en bieden de steun en aandacht die bij die persoon past. Ook het bestuur van een bijna-thuis-huis is vrijwillig.

 

Inzet thuis

Steun Midden Holland ondersteunt ook mensen in de thuissituatie. De inzet thuis is gericht op de stervende, maar met name op diens naasten: wat hebben die nodig om de mantelzorg vol te kunnen houden. Zo kan een vrijwilliger ervoor zorgen dat de mantelzorger af en toe tijd voor zichzelf heeft in deze intensieve periode, bijvoorbeeld om een wandeling te maken. Ook thuis biedt de vrijwilliger steun en een luisterend oor. De meerderheid van de Nederlanders geeft in onderzoek aan het liefste thuis te sterven. Toch gebeurt dit om verschillende redenen in de praktijk niet altijd. De vrijwilliger speelt een belangrijke rol in het mogelijk maken dat iemand thuis kan sterven. Helaas is deze vorm van ondersteuning onvoldoende bekend bij mantelzorgers en verwijzers. Dit vraagt de komende jaren extra aandacht, zodat meer mensen gebruik kunnen maken van deze waardevolle ondersteuning.

 

Financiering

De komende jaren zal door de vergrijzing het aantal mensen in de laatste levensfase toenemen. Steun• Midden Holland ziet ook dat het aantal gasten in haar twee bijna-thuis-hospices groeit. Dit vraagt om een financiering die mee groeit met het aantal gasten. Mirjam Bikker laat weten dat in het nieuwe regeerakkoord geld is vrij gemaakt voor de versterking van de palliatieve zorg, inclusief hospices.