Werken met het Kwaliteitskompas van VPTZ Nederland van start!

woensdag - 9 maart 2022

Steun Midden Holland maakt in 2022 een start met het implementeren van het Kwaliteitskompas van VPTZ Nederland. Het kompas is ontwikkeld door Anke Visser, voormalig projectleider Kwaliteit bij VPTZ Nederland. Tijdens de ontwikkelingsfase van het kompas sprak Anke Visser met leden van VPTZ Nederland en was kwaliteit het thema van de jaarlijkse regionale bijeenkomsten. In dit verband gaven leden hun input om te komen tot een kwaliteitsbeleid dat wordt gedragen door de leden van VPTZ Nederland. De levendige discussies hebben geleid tot inzicht in wat kwaliteit is in het algemeen en vervolgens van toepassing op VPTZ-organisaties.

 

Tot nu toe:

Steun Midden Holland meet de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan de hand van evaluaties die door nabestaanden zijn ingevuld; hoe kijken zij terug op het verblijf van hun dierbare in de bijna-thuis-hospices of de mantelzorgondersteuning door vrijwilligers van Ondersteuning Thuis. Voor vrijwilligers wordt 1 x per 2 à 3 jaar een enquête uitgezet m.b.t. kwaliteit van het vrijwilligerswerk.

 

Wat gaan we doen?

Het kompas stelt de vraag ‘Welke koers kiest u’ en met behulp van zes bouwstenen geven we antwoord op die vraag. We starten met het invullen van de zelfevaluatie zodat we weten waar we nu staan. Een nulmeting dus en van daaruit gaan we aan het werk met de vraag ‘Wat kan en wat moet beter’ met als doel de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg en ondersteuning te bieden aan hen voor wie sterven nabij is en hun naasten.

 

Het Kompas is het fundament om kwaliteit van zorg en ondersteuning te ontwikkelen en te implementeren maar het staat onomstotelijk vast dat we de menselijke maat nooit uit het oog mogen verliezen. De kwaliteit van aandacht voor de ander zit ’m in je persoonlijke kompas!