Vrijwilligerspenning voor Marie-Josée Weebers-Ruigrok

vrijdag - 18 november 2022

Op vrijdag 18 november heeft Marie-Josée Weebers–Ruigrok de vrijwilligerspenning van de stad Gouda ontvangen uit handen van wethouder Anna van Popering-Kalkman. Zij ontvangt de erepenning als waardering voor haar jarenlange inzet op het gebied van terminale zorg. De erepenning is uitgereikt tijdens het 20-jarig jubileum van Steun•Midden Holland.

 

Al vanaf 2002 is mevrouw Weebers actief als vrijwilliger bij het hospice aan de Bloemendaalseweg dat sinds 2018 bekend is onder de naam Steun• Midden Holland. Mevrouw Weebers was betrokken bij de kookgroep vanaf het begin. Als kookvrijwilliger kookt ze wat de mensen willen eten. Ze vraagt wat de wensen zijn, doet de boodschappen en kookt de maaltijd die de gasten thuis gewend zijn. Soms is dat een driegangenmaaltijd en soms een klein favoriet eenpansgerecht.

 

Daarnaast geeft mevrouw Weebers informatie over het hospice en de terminale zorg tijdens een Open Huis en presentaties in de regio en ze behartigt de belangen van de vrijwilligers als lid van de vrijwilligersraad. 

 

Vrijwilligerspenning

De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.