Niet eerder zoveel mensen in laatste levensfase ondersteund door vrijwilligers

woensdag - 17 mei 2023

In 2022 zijn 13.775 cliënten in de laatste fase van hun leven door VPTZ-vrijwilligers ondersteund. Dit is een stijging van zo’n 5% ten opzichte van 2021. Een recordaantal van ruim 13.000 vrijwilligers was afgelopen jaar beschikbaar voor de hulp aan mensen in de laatste levensfase en hun naasten. Dit blijkt uit de VPTZ registratierapportage 2022.

  

10.05.2023

 

De vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ Nederland) is de koepel voor organisaties die, met inzet van vrijwilligers, mensen ondersteunen in de laatste fase van hun leven.

 

Van de ondersteunde cliënten bracht 67% hun laatste levensfase door in het hospice; 30% thuis en 3% elders. De inzet van vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg stijgt al twintig jaar vrijwel ieder jaar.

 

Groei aantal vrijwilligers

Ook het aantal beschikbare vrijwilligers groeit. Het percentage organisaties dat een tekort aan vrijwilligers ervaart, is gedaald van 32% naar 15%. “We zijn heel blij dat het aantal vrijwilligers dat zich inzet voor mensen in hun laatste levensfase blijft stijgen. Mede dankzij hen kunnen mensen hun laatste tijd op een waardige manier doorbrengen op de plek van voorkeur’’, aldus Carla Aalderink, directeur VPTZ Nederland. “Met alle uitdagingen waar we als maatschappij de komende jaren voor staan, zoals de dubbele vergrijzing en de toenemende personeelstekorten, wordt het belang van de inzet van vrijwilligers alleen maar groter. Graag leveren onze lidorganisaties een bijdrage aan deze uitdagingen.”

 

Hoge waardering

Hoe waardevol de ondersteuning van vrijwilligers is, blijkt wel uit de waarderingscijfers die nabestaanden geven aan de inzet van de vrijwilliger in de laatste levensdagen van hun naasten. Gemiddeld gaven nabestaanden de ondersteuning een 9,4.

 

Elk jaar verzamelt VPTZ Nederland informatie van haar lidorganisaties op het gebied van cliënten, vrijwilligers, coördinatoren en financiën. Deze gegevens worden gepresenteerd in de VPTZ Registratierapportage. Inmiddels zijn de gegevens over cliënten, vrijwilligers en coördinatoren gereed. In juli zal het rapport worden uitgebreid met de uitkomsten over de financiën.

 

Registratierapportage 2022
Kwantitatieve data vanuit instrument feedback naasten

 

Artikel overgenomen van VPTZ.nl