Samenwerking tussen zorgverleners en vrijwilligers steeds gelijkwaardiger

maandag - 12 juni 2023

Hoe zorgen we er samen voor dat mantelzorgers en naasten de zorg voor hun dierbare in de laatste levensfase thuis volhouden? De inzet van deskundige vrijwilligers speelt daarbij een grote rol.

 

Steun• Midden Holland is de vrijwilligersorganisatie die mensen in de laatste levensfase ondersteunt, en hun naasten daar waar nodig en gewenst. Met de ontwikkelingen in de samenleving zoals de vergrijzing, zorg thuis organiseren en de toename van het aantal mensen dat zorg behoeft, is het maatschappelijk belang van samenwerking tussen formele en informele zorg nog nooit zo groot geweest.

 

Jet Bussemaker spreekt over ‘Anders leven, Anders zorgen’ in het gelijknamige rapport. Vrijwilligers zijn niet meer aanvullend op maar een gelijkwaardige samenwerkingspartner geworden. Palliatieve zorg en thuis sterven zijn actuele onderwerpen voor de overheid, voor zorg- en welzijnsorganisaties en voor de mensen zelf. Want hoe en met wie kun je zorgen dat mensen thuis kunnen overlijden, in hun vertrouwde omgeving en naasten niet overbelast raken?

 
Steun• Midden Holland ziet de noodzaak van een intensieve samenwerking met zorgverleners en is blij dat Irien van Zorgpartners, Karina van Agathos en Marleen van Vierstroom Zorg Thuis die mening van harte delen. Zij hebben goede ervaringen met de inzet van vrijwilligers Ondersteuning Thuis van Steun• Midden Holland.

 
Karina: 'Als palliatieve zorg verpleegkundige van Agathos vind ik het heel fijn dat de mogelijkheid er is om vrijwilligers van Steun• Midden Holland in te zetten bij cliënten die thuis willen blijven voor het levenseinde. In samenwerking zet Steun• Midden Holland vrijwilligers in zodat de mantelzorg ontlast wordt. Vrijwilligers kunnen goed afstemmen op de wensen van onze cliënt.'

 

Marlene wijkverpleegkundige Vierstroom: 'De kennis, liefde en aandacht koppelen om samen deze speciale zorg te mogen geven. Dat geeft ons de energie om door te gaan.'

 
Irien wijkverpleegkundige Zorgpartners: 'Wij werken graag samen met vrijwilligers van Steun• Midden Holland, zij maken, samen met de mantelzorg en de zorgverleners de wens om thuis te blijven voor het levenseinde mogelijk. Door hun ondersteuning en aanwezigheid kan de mantelzorg op adem komen.'

 
Steun• Midden Holland is op zoek naar u; u die vrijwilliger wil worden bij Ondersteuning Thuis. Is uw belangstelling gewekt? Neem dan contact op met Steun• Midden Holland op 0182-358199 en/of bezoek het Open Huis. Meer informatie kunt u hier lezen. Wij kijken uit naar uw komst!