Lintje voor oud-bestuurslid Hans de Leeuw

vrijdag - 26 april 2024

Op vrijdag 26 april 2024 kregen 12 Gouwenaars in de Sint Janskerk een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Pieter Verhoeve. Tien inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, één Gouwenaar tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en een andere inwoner tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Ze kregen de onderscheiding vanwege hun grote inzet in de maatschappij.

 

De heer drs. MBA J.A. (Hans) de Leeuw, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer de Leeuw was twaalf jaar bestuurslid bij de stichting hospice Midden Holland. Hij was betrokken bij de fusie met de christelijke thuiszorg in 2006 en hij coördineerde de aanbouw in 2012. Hij is eveneens de oprichter/voorzitter van de stichting Vrienden Hospice Midden Holland en organiseerde onder meer liefdadigheidsdiners om financiële middelen te genereren. Tien jaar lang was hij bestuurslid van het Ondernemersfonds Utrecht waarvan zeven jaar als voorzitter. Hij was ook intensief betrokken bij de oprichting van het Landelijk Platform Ondernemersfondsen. Bij de Roei- en Zeilvereniging Gouda was hij vijf jaren als bestuurslid verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw en de vloot met 140 boten. Voor de viering van Gouda750 heeft hij zich als voorzitter van het fonds Gouda750 vier jaar lang ingezet voor het binnenhalen van voldoende financiële middelen om alle projecten te kunnen uitvoeren.

 

We feliciteren de heer de Leeuw hartelijk met zijn onderscheiding.